Deposit Bonus 100%


Deposit bonus  100% adalah dari nilai 10k usd

                      minimum deposit ke akaun untuk menebus 100% adalah 200 usd

contoh: akaun yang telah menebus 500usd dan menerima 500 usd bonus, 100%

             ini bermakna baki bonus adalah 9500 usd. dah boleh digunakan untuk deposit yang                               seterusnya.

kredit bonus ini tidak boleh dipinda atau dikeluarkan.hanya profit saja dibenarkan keluar/witdraw

Komen anda

1 thought on “Deposit Bonus 100%”

Comments are closed.

Scroll to Top