Rebutlah peluang promosi trade2win di blog weltrade kami

 1. CLIENT needs to confirm phone number
 2. To win CLIENT needs to complete this “Untuk mengambil bahagian dalam cabutan Pelanggan harus melengkapkan jumlah perolehan dagangan sekurang-kurangnya 2 (dua) lot penuh pada mana-mana akaun dagangan. 1 lot pada akaun Mikro sama dengan 0.01 lot biasa. 1 lot standard pada akaun Crypto sama dengan 100000.00 USD”

PERJANJIAN PELANGGAN

-Syarat-syarat promosi TRADE2WIN-

 1. Promosi ini diadakan setiap minggu, berlangsung 7 hari dan berakhir dengan undian setiap hari Ahad pukul 15:00 dari waktu pelayan dagangan (UTC +2:00).
 2. Untuk mengambil bahagian dalam cabutan Pelanggan harus melengkapkan jumlah perolehan dagangan sekurang-kurangnya 2 (dua) lot penuh pada mana-mana akaun dagangan. 1 lot pada akaun Mikro sama dengan 0.01 lot biasa. 1 lot standard pada akaun Crypto sama dengan 100000.00 USD.
 3. Perolehan dagangan pada akaun dagangan sebenar untuk semua jenis adalah diambil kira.
 4. Transaksi dibuka dan ditutup selepas cabutan terakhir selesai dan sebelum cabutan seterusnya akan diambil kira sahaja.
 5. Volume dagangan bagi instrumen XTIUSD dan XBRUSD dikira dengan pekali 0.1.
 6. Pesanan order dengan tempoh tidak kurang dari 2 minit diambil kira semasa mengira perolehan dagangan.
 7. Pemenang ditentukan secara rawak di kalangan semua peserta cabutan.
 8. Hadiah akan ditambah secara automatik dalam Peti simpanan USD.
 9. Hadiah boleh digunakan keseluruhannya untuk mendepositkan akaun dagangan serta pengeluaran ke mana-mana sistem pembayaran yang ada.
 10. Untuk mengambil bahagian dalam cabutan pelanggan hendaklah mengesahkan nombor telefon.
 11. Manipulasi keadaan dagangan, lindung nilai kedudukan (hedging) pada akaun yang berbeza, penciptaan pelbagai profil dengan tujuan untuk menyelesaikan tugasan atau apa-apa tindakan lain yang bertujuan untuk memanipulasi peraturan dengan tujuan mendapat hadiah dianggap sebagai pelanggaran terhadap syarat Promosi. Pelanggan yang melanggar syarat Promosi akan hilang kelayakan dan hadiah dibatalkan.
 12. Pentadbiran WELTRADE berhak membuat perubahan dalam Syarat ini pada bila-bila masa.

Komen anda

Scroll to Top