Dasar Privasi

Apakah maklumat yang kami kumpul?

Kami mengumpul maklumat daripada anda apabila anda mendaftar di laman web kami.
Apabila memberi perintah atau mendaftar di laman web kami, sebagaimana yang sesuai, anda akan diminta untuk memasukkan maklumat anda: nama, alamat e-mel, alamat surat-menyurat atau nombor telefon.

Kami menggunakan maklumat anda untuk apa?

Mana-mana maklumat yang kami kumpul daripada anda boleh digunakan dalam salah satu daripada cara berikut:

Untuk memperibadikan pengalaman anda
(maklumat anda membantu kami untuk lebih responsif terhadap keperluan individu anda)

Untuk menambahbaik laman web kami
(kami terus berusaha untuk menambahbaik tawaran laman web kami berdasarkan maklumat dan maklum balas yang kami terima daripada anda)

Untuk menambahbaik perkhidmatan pelanggan
(maklumat anda membantu kami untuk bertindak balas dengan lebih berkesan terhadap permintaan perkhidmatan pelanggan dan keperluan sokongan)

Untuk memproses transaksi
Maklumat anda, sama ada awam atau swasta, tidak akan dijual, ditukar, dipindahkan, atau diberikan kepada mana-mana syarikat lain untuk apa-apa sebab sekalipun, tanpa kebenaran anda, selain untuk mempercepatkan penghantaran produk yang dibeli atau servis yang diminta.

Untuk menghantar e-mel berkala
Alamat e-mel yang anda berikan boleh digunakan untuk menghantar maklumat, menjawab pertanyaan, dan/atau permintaan atau soalan lain.

Bagaimana kami melindungi maklumat anda?

Kami melaksanakan pelbagai langkah keselamatan bagi menjaga keselamatan maklumat peribadi anda apabila anda membuat perintah atau memasukkan, menyerahkan, atau mengakses maklumat peribadi anda.

Kami menawarkan penggunaan pelayan yang selamat. Semua maklumat sensitif/kredit yang dibekalkan dihantar melalui teknologi Lapisan Soket Selamat/Secure Socket Layer (SSL) dan kemudian disulitkan ke dalam pangkalan data pembekal gerbang pembayaran kami yang hanya boleh diakses oleh mereka yang diberi kuasa dengan hak akses khas ke sistem tersebut, dan dikehendaki untuk menyimpan maklumat secara sulit.

Selepas transaksi, maklumat peribadi anda (kad kredit, nombor keselamatan sosial, kewangan, dll.) tidak akan disimpan pada pelayan kami.

Selaras dengan saranan Majlis Standard Keselamatan Industri Kad Pembayaran (Payment Card Industry Security Standards Council), butiran kad pelanggan dilindungi menggunakan penyulitan Lapisan Pengangkutan – TLS 1.2 dan lapisan aplikasi dengan algoritma AES dan panjang kunci 256 bit.

Adakah kami menggunakan kuki (cookies)?

Ya (Cookies adalah fail kecil yang dipindahkan oleh laman atau pembekal perkhidmatan ke cakera keras komputer anda melalui pelayar Web anda (jika anda membenarkan) yang membolehkan laman web atau sistem pembekal perkhidmatan untuk mengenali pelayar anda serta menangkap dan mengingat maklumat tertentu).

Kami menggunakan cookies untuk membantu kami mengingati dan memproses item dalam kart beli-belah anda, memahami dan menyimpan pilihan anda untuk lawatan pada masa akan datang dan menyusun data agregat tentang trafik laman web dan interaksi laman supaya kami boleh menawarkan pengalaman laman dan peralatan yang lebih baik pada masa hadapan.

Adakah kami mendedahkan apa-apa maklumat kepada pihak luar?

Kami tidak menjual, memperdagang, atau sebaliknya memindahkan kepada pihak luar maklumat peribadi anda. Ini tidak termasuk pihak ketiga yang dipercayai yang membantu kami dalam mengendalikan laman web kami, menjalankan perniagaan kami, atau memberi perkhidmatan kepada anda, selagi pihak-pihak terbabit bersetuju untuk menyimpan maklumat ini secara sulit. Kami juga boleh mengeluarkan maklumat anda apabila kami mempercayai bahawa ianya sesuai bagi mematuhi undang-undang, menguatkuasakan dasar laman web kami, atau melindungi hak, harta atau keselamatan kami atau orang lain. Walau bagaimanapun, maklumat pengunjung bukan peribadi yang dikenal pasti boleh diberikan kepada pihak lain bagi tujuan pemasaran, pengiklanan, atau kegunaan lain.

Pautan pihak ketiga

Kadangkala, menurut budi bicara kami, kami memasukkan atau menawarkan produk atau perkhidmatan pihak ketiga di laman web kami. Laman pihak ketiga ini mempunyai dasar privasi yang berasingan dan bebas. Oleh itu, kami tidak mempunyai tanggungjawab atau liabiliti atas kandungan dan aktiviti laman-laman berkaitan. Namun begitu, kami berusaha untuk melindungi integriti laman web kami dan mengalu-alukan sebarang maklum balas mengenai laman-laman tersebut.

Dasar Privasi Dalam Talian Sahaja

Dasar privasi dalam talian ini hanya terpakai kepada maklumat yang dikumpul melalui laman web kami dan tidak kepada maklumat yang dikumpul di luar talian.

Terma dan syarat

Sila lawati juga bahagian Terma dan Syarat kami yang menetapkan penggunaan, penafian, dan had liabiliti yang mengawal penggunaan laman web kami di weltrade.com.my

Persetujuan Anda

Dengan menggunakan laman web kami, anda bersetuju dengan dasar privasi dalam talian kami.

Perubahan kepada Dasar Privasi kami

Jika kami memutuskan untuk mengubah dasar privasi kami, kami akan menyiarkan perubahan tersebut pada halaman ini.

Hubungi Kami

Jika terdapat sebarang soalan mengenai dasar privasi ini anda boleh menghubungi kami melalui email [email protected]

Scroll to Top